Support
SUN SCREEN
084-636-6567 , 086-992-4525
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การปรนนิบัติผิวยามเช้า ระหว่างวัน และค่ำคืน

วันที่: 13-08-2016

 

ขั้นตอนการปรนนิบัติผิวด้วย "cn PRESTIGE Set"

cn มีความเชื่อว่าการปรนนิบัติผิวทั้งช่วงเวลาเช้า กลางวัน และยามค่ำคืน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการดูแลผิว เนื่องจากในช่วงเวลาเช้า และกลางวัน ผิวของคุณจะสัมผัสกับอนุมูลอิสระต่างๆ และรังสี UV อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ยามค่ำคืนเมื่อคุณพักผ่อนผิวของคุณจะเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมตนเองตามธรรมชาติ เนื่องจากอนุมูลอิสระต่างๆ และรังสี UV ทำลายผิวมาตลอดทั้งวัน

คำแนะนำสำหรับการปรนนิบัติผิวยามเช้าและระหว่างวัน :

ขั้นตอนที่ 1 cn Concentrate NanoWhite Serum

ขั้นตอนที่ 2 cn Minute Miracle Whitening Cream

ขั้นตอนที่ 3 cn Mineral Sun Spray (พ่นทุก 2 ชั่วโมง)

 

คำแนะนำสำหรับการปรนนิบัติผิวยามค่ำคืน :

ขั้นตอนที่ 1 cn Concentrate NanoWhite Serum

ขั้นตอนที่ 2 cn Minute Miracle Whitening Cream

ขั้นตอนที่ 3 cn Fresh Collagen Hydrating Mask (ทาก่อนนอน และไม่ต้องล้างออก)

NanoWhite HydroBoost

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรโมชั่นภายในร้าน
โทร 084-636-6567 , 086-992-4525

 

CHARITESNATURE

โทร 084-636-6567 , 086-992-4525

อีเมล
charites.nature@gmail.com